Mould Release Agent

  • 15450005    |    VPE: 1
  • 4024596006181
    • Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny

:

Mould Release Agent jest bezsilikonowym środkiem antyadhezyjnym. Dzięki specjalnej formule i zastosowaniu wysokiej czystości składników wykazuje świetne właściwości poślizgowe i zapobiega zlepianiu się tworzyw sztucznych, form, metali i narzędzi. WEICIN Mould Release Agent może byś stosowany do rozdzielania materiałów przy produkcji tworzyw sztucznych, przy wtryskiwaniu, tłoczeniu i odlewaniu próżniowym.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie

Ostatnio oglądane