Label Remover

  • 15206005    |    VPE: 1
  • 4024596021641
    • Usuwanie etykiet i taśm samoprzylepnych

:

WEICON Label Remover szybko i łatwo usuwa naklejki i etykiety papierowe zawierające kleje akrylowe jak i materiały samoprzylepne oparte na kauczuku. Label Remover nadaje się do większości powierzchni: szkła, metali, tworzyw i folii. Label Remover łatwo i bezpieczne usuwa nalepki, metki cenowe, etykiety adresowe i produktowe, pozostałości nalepek z taśmociągów i taśm kasowych a także pozostałości klejów z etykiet foliowych, np. winietek z szyb samochodów.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie

Ostatnio oglądane