Rust Loosener

  • 15150005    |    VPE: 1
  • 4024596005733
    • Sześciofunkcyjny

:

Sześciofunkcyjność Rust Loosener sprawia, że jest on niezastąpionym środkiem do napraw, utrzymania ruchu i serwisu. Preparat dociera do bardzo małych przestrzeni, a specjalny zawór umożliwia pracę w dowolnej pozycji, także nad głową. WEICON Rust Loosener luzuje i likwiduje rdzę na złączach śrubowych i gwintowych, rurach i przegubach, wypiera wodę ze styków i układów zapłonu, zapewnia styk na połączeniach elektrycznych i chroni je przed korozją, zabezpiecza działanie części mechanicznych i kontaktów, trwale chroni je przed korozją i utlenianiem, zapewnia trwałe smarowanie powierzchni ślizgowych oraz pielęgnuje i konserwuje powierzchnie metalowe.

Niebezpieczeństwo
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane