Leak Detector viscous

  • 15403005    |    VPE: 1
  • 4024596051969
    • Przyczepny wskaźnik nieszczelności rur
    • atestem DIN-DVGW

:

Leak Detector viscous to szybki, łatwy i niezawodny sposób na diagnozowanie nieszczelności i wycieków w instalacjach ze sprężonymi gazami. Produkt nie wytwarza szkodliwych składników w kontakcie z następującymi gazami: dwutlenek węgla, propan, butan, acetylen, tlen, gaz ziemny, gaz koksowniczy, azot, podtlenek azotu, CFC, jest także niepalny. Znajduje zastosowanie we wszystkich typach instalacji ze sprężonymi gazami na elementach takich jak rury, węże, złączki, połączenia śrubowe, zawory i adaptery.

Niebezpieczeństwo
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Ostatnio oglądane