Leak Detector frost-proof

  • 15404005    |    VPE: 1
  • 4024596052003
    • Mrozoodporny wskaźnik nieszczelności rur skuteczny do -15˚C, z atestem DIN-DVGW

:

Szybki, łatwy i bezpieczny sposób detekcji wycieków i mikronieszczelności w instalacjach gazowych. Produkt nie wytwarza szkodliwych składników w kontakcie z następującymi gazami: dwutlenek węgla, propan, butan, acetylen,

tlen, gaz ziemny, gaz koksowniczy, azot, podtlenek azotu, CFC, jest także niepalny. Znajduje zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych na wszystkich typach instalacji ze sprężonymi gazami i elementach takich jak rury, węże, złączki, połączenia śrubowe, zawory i adaptery.

Ostatnio oglądane