Leak Detector

  • 15400005    |    VPE: 1
  • 4024596006136
    • Niepalny, nie powodujący korozji wykrywacz nieszczelności z atestem DIN-DVGW, pieniący wykrywacz nieszczelności zgodny z DIN EN 14291

:

Leak Detector jest niepalny i delikatny dla skóry, nie powoduje korozji i posiada atest DIN-DVGW. Przeznaczony jest do szybkiego, wygodnego i niezawodnego lokalizowania wycieków w postaci pęknięć i porowatości na rurociągach ciśnieniowych. WEICON Leak Detector nie tworzy żadnych niebezpiecznych mieszanek z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem ani gazem ziemnym. Leak Detector może być stosowany w układach ciśnieniowych ze sprężonym powietrzem, gazem naturalnym i płynnym wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania wycieków na złączach, gwintach i mocowaniach. Podnosi bezpieczeństwo eksploatacji hamulców pneumatycznych oraz linii przesyłu gazu.
Ostatnio oglądane