Brushable Liquid Zinc Paint*

  • 15000375    |    VPE: 1
  • 4024596000684
    • Farba cynkowa do katodowej ochrony przed korozją

:

WEICON Brushable Zinc Paint zapewnia aktywną i trwałą ochronę antykorozyjną wszystkich powierzchni metalowych. Brushable Zinc Paint wykorzystuje sferyczne pigmenty metalowe o wysokiej koncentracji i czystości. Wysoka zawartość cynku w powłoce zapewnia właściwą ochronę katodową. W przypadku uszkodzenia powłoki cynk, reagując z wilgocią, formuje warstwę tlenku cynku, która w dalszym ciągu chroni materiał bazowy przed korozją.

Uwaga
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane