Aluminium Paint*

  • 15002375    |    VPE: 1
  • 4024596026158
    • Powłoka aluminiowa odporna na ścieranie

:

WEICON Aluminium Paint przeznaczona jest do ochrony przeciw korozji oraz optycznego poprawiania wyglądu powierzchni metalicznych. Pod wpływem kontaktu z wilgocią pigmenty aluminium tworzą gęstą, niemal nieprzepuszczalną dla wody, powłokę tlenków, która zapobiega dalszej penetracji wilgoci. Równomierny rozkład pigmentów dokonujący się samoistnie podczas aplikacji zapewnia wysoką odporność powłoki na ścieranie oraz długotrwałą stabilność jej odcienia kolorystycznego. Po pełnym utwardzeniu WEICON Aluminium Paint powłoka jest także odporna chemicznie.

Uwaga
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując dług

Ostatnio oglądane