Pneuma-Lube

  • 15260005    |    VPE: 1
  • 4024596015978
    • Smarowanie, ochrona przed korozją, wysoka zawartość PTFE

:

Produkt ten, będący jednocześnie środkiem smarnym i antykorozyjnym, stanowi uniwersalne rozwiązanie w przypadku wszelkich części ruchomych w układach i urządzeniach pneumatycznych. Specjalny skład i wysoka zawartość PTFE umożliwiają smarowanie, ochronę przed korozją, czyszczenie, usuwanie wilgoci oraz konserwację. Pneuma-Lub sprawdza się nie tylko przy montażu i naprawach sprzętu pneumatycznego, ale także znajduje zastosowanie przy narzędziach pneumatycznych będących w użyciu. Świetna odporność na warunki atmosferyczne umożliwia aplikacje również w innych sektorach, np. morskim i stoczniowym. Odporność termiczna od -50°C do +210°C.

Niebezpieczeństwo
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane