Anti-Seize High-Tech

  • 26100045-51    |    VPE: 1
  • 4024596050245
    • Trwała bezmetaliczna ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”, wysoka temperatura +1400°C, atest NSF

:

Anti-Seize „High-Tech” posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące, nie zawiera metali, jest neutralna dla materiałów i posiada atest NSF. Anti-Seize „High-Tech” jest szczególnie zalecana w aplikacjach, w

których preparaty zawierające metale mogą powodować reakcje elektrolityczne, wymagane są ekstremalna odporność termiczna, atest do kontaktu z żywnością oraz estetyczna barwa preparatu.

Niebezpieczeństwo
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Ostatnio oglądane