Copper Paste

  • 26200045-51    |    VPE: 1
  • 4024596070205
    • Preparat ochronny, separujący i smarujący w wysokich temperaturach

:

WEICON Copper Paste miedziowa posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące i smarujące, zapewniając jednocześnie wysoką ochronę antykorozyjną. Nie zawiera siarki, niklu ani ołowiu. Copper Paste stosowana jest jako smar montażowy do wszystkich rodzajów połączeń gwintowanych i powierzchni ślizgowych. Wytwarza trwały film smarujący i separujący, który chroni przed korozją i zacieraniem powierzchnie robocze w narzędziach, tulejach ciernych, śrubach oraz wszelkiego rodzaju złączach gwintowych, bagnetowych i wtykowych. Może być także stosowana do redukcji wibracji na klockach hamulcowych i prowadnicach, krzywkach, trzpieniach, biegunach akumulatorów oraz stykach elektrycznych, szpilkach kół, tulejach ciernych w młotach elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych.

Uwaga
Paste
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Presspack
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane