Anti-Seize Pasty montażowe

  • 26000045-51    |    VPE: 1
  • 4024596049317
    • Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”

:

WEICON Anti-Seize posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące. Stosowana jest jako środek ochronny, separujący i smarujący do mocno obciążonych podzespołów. Idealna kombinacja składników stałych oraz wyselekcjonowanych dodatków umożliwia szeroki zakres zastosowań. WEICON Anti-Seize zabezpiecza przed korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym, zjawiskiem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi („zimne spawanie”). Przeznaczona jest do wielu aplikacji przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Paste
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Presspack
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane