Flex 310 M® Stainless-Steel MS-polimer
Flex 310 M® Stainless-Steel MS-polimer Verkleben von Abluftkanälen aus Edelstahl
Flex 310 M® Stainless-Steel MS-polimer
Flex 310 M® Stainless-Steel MS-polimer

Flex 310 M® Stainless-Steel MS-polimer

  • 13656310    |    VPE: 1
  • 4024596074197
    • Przeznaczenie ogólne, atest ISEGA
310 ml

WEICON Flex 310 M Stainless Steel

jest mocnym, dającym się malować

(na mokro) i piaskować produktem o

bardzo dobrej odporności na starzenie

o dobrej odporności na promieniowanie

UV, wodę słodką i słoną. Nie zawiera

silikonów, izocyjanianów, halogenów ani

rozpuszczalników.

F l e x 3 1 0 M S t a i n l e s s S t e e l j e s t

e l a s t y c z n y m k l e j e m n a b a z i e M S

polimerów i przeznaczonym do łączenia

wielu materiałów, a dzięki swojej barwie

szczególnie polecanym do uszczelniania

spawów i połączeń na stalach nierdzewnych,

aluminium i metalach nieżelaznych.

Flex 310 M Stainless Steel może być stosowany w budowie pojemników i urządzeń, kontenerów, karoserii i pojazdów, przemyśle spożywczym, instalacjach kuchennych i sanitarnych, systemach klimatyzacji i wentylacji oraz wszędzie tam, gdzie nie znajdują zastosowania silikony.

Brak hasła ostrzegawczego.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane