GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu
GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu
GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu Aufkleben einer Bodenmatte im Anhängerbau
GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu
GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu

GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu

  • 16100185    |    VPE: 1
  • 4024596029180
    • Trwale elastyczny, odporny na wilgoć

:

WEICON GMK2410 jest rozpuszczalnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni:

- gumy z gumą

- gumy z metalem

WEICON GMK2410 łączy również gumę komórkową (np. neopren), skórę, filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć.

GMK2410 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej skóry PVC.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrw

Ostatnio oglądane