GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu
GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu
GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu Haltevorrichtungen für großflächige Metallteile
GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu

GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu

  • 16200690    |    VPE: 1
  • 4024596033156
    • Mocny, trwale elastyczny, odporny termicznie

:

WEICON GMK2510 jest dwuskładnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni, które podlegają wysokim obciążeniom dynamicznym. W porównaniu z klejem jednoskładnikowym GMK 2410 charakteryzuje się wyższą siłą wiązania i podwyższoną odpornością termiczną. WEICON GMK2510 łączy gumę, metale, włókna tekstylne, skórę, gumę komórkową (np. neopren), CSM (Hypalon), filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć. WEICON GMK2510 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej skóry PVC.

Niebezpieczeństwo
Adhesive
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawro
Activator
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane