Repair Stick Stainless Steel
Repair Stick Stainless Steel
Repair Stick Stainless Steel Ausbessern einer Fehlbohrung an einem Edelstahlbefestigungselement

Repair Stick Stainless Steel

  • 10538057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043216
    • Niekorodujący, szybko utwardzalny, wypełnienie: stal nierdzewna, atest do kontaktu z wodą pitną

:

Przeznaczony do niekorodujących wypełnień i napraw elementów ze stali nierdzewnej i innych metali w zbiornikach i kontenerach, urządzeniach napełniających i pakujących, instalacji wodnej, pompach i obudowach. Dzięki szybko osiąganej wytrzymałości mechanicznej (60 minut) naprawianych części pozwala uniknąć kosztownych przestojów produkcyjnych. WEICON Repair Stick Stainless Steel może być wykorzystany przy budowie zbiorników i urządzeń inżynieryjnych, w sektorach spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane