Repair Stick Aqua
Repair Stick Aqua
Repair Stick Aqua Abdichten eines Siphons

Repair Stick Aqua

  • 10531057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043070
    • Do aplikacji pod wodą, wypełnienie: ceramiczne

:

Idealny do szybkich napraw na powierzchniach wilgotnych oraz mokrych, także do aplikacji pod wodą. Trwale wypełnia i uszczelnia pęknięcia i wycieki w zbiornikach paliwowych, wodnych, chłodnicach, przełącznikach elektrycznych, urządzeniach sanitarnych i basenach kąpielowych. Repair Stick Aqua może być stosowany w systemach sanitarnych i grzewczych, w urządzeniach elektrycznych, sektorze morskim i wielu innych aplikacjach.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane