Repair Stick Concrete
Repair Stick Concrete
Repair Stick Concrete Ausbessern einer Dübelbefestigung auf Sichtbeton

Repair Stick Concrete

  • 10537057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043193
    • Szybko utwardzalny, wypełnienie: ceramiczne

:

Szczególnie polecany do szybkich napraw i renowacji powierzchni z betonu, kamienia i ceramiki. Wypełnia i uszczelnia pęknięcia w tynku, kamieniu, płytach betonowych i ceramicznych, cegłach, krawężnikach, pomnikach, nagrobkach i sztukaterii. Może być również użyty do wzmacniania szpilek, gwoździ i kotew zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. WEICON Repair Stick Concrete może być stosowany w przemyśle budowlanym, pracach dekoratorskich i urbanistycznych oraz wielu innych aplikacjach.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane