Repair Stick Aluminium
Repair Stick Aluminium
Repair Stick Aluminium Reparatur eines Aluminiumgehäuses

Repair Stick Aluminium

  • 10534057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043131
    • Niekorodujący, wypełnienie: aluminium

:

Do szybkich i niekorodujących wypełnień oraz łączenia części aluminiowych. Likwiduje pęknięcia, otwory i przecieki w karoserii, skrzyniach biegów, framugach i profilach okiennych oraz jednostkach pływających i modelach. Może być stosowany przy konstrukcji maszyn, w sektorze motoryzacyjnym, produkcji przekładni, okien, modeli i wielu innych aplikacjach.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane