Repair Stick Cooper
Repair Stick Cooper
Repair Stick Cooper Reparatur einer Kupferleitung

Repair Stick Cooper

  • 10530057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043056
    • Wyjątkowo szybkie utwardzanie, wypełnienie: miedź, atest do kontaktu z wodą pitną

:

WEICON Repair Stick Copper polecany jest do bardzo szybkich napraw (czas obróbki- 3 minuty) pęknięć i wycieków, także na powierzchniach wilgotnych i mokrych takich jak rury, złączki, kołnierze i rynny miedziane, arkusze blach, grzejniki i zbiorniki wodne, instalacje z wodą zimną oraz ciepłą, systemy chłodnicze i klimatyzacyjne. WEICON Repair Stick Copper może być wykorzystany przy budowie zbiorników i urządzeń inżynieryjnych, w sektorach spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane