Repair Stick Steel
Repair Stick Steel
Repair Stick Steel Reparatur eines Reglergehäuses aus Stahl

Repair Stick Steel

  • 10533057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043117
    • Szybko utwardzalny, wypełnienie: stal, atest do kontaktu z wodą pitną

:

Zalecany do szybkich i mocnych napraw i łączenia metali, wypełniania i uszczelniania pęknięć, otworów i wycieków w zbiornikach, rurociągach, kontenerach, pompach, relingach, balustradach oraz do naprawiania uszkodzonych gwintów. WEICON Repair Stick Steel może być wykorzystany przy budowie zbiorników i urządzeń inżynieryjnych, w sektorach spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane