WEICON HP

  • 10390005    |    VPE: 1
  • 4024596058784
    • Pasta, wypełnienie: mineralne, odporny na udar, utwarza się na mokrych powierzchniach i pod wodą

:

WEICON HP jest to dwuskładnikowy kompozyt z wydłużonym czasem schnięcia o bardzo wysokiej odporności na udar i wysokiej odporności na abrazję. Po pełnym utwardzeniu zachowuje elastyczność. Dzięki wysokiemu wydłużeniu zrywającemu WEICON HP polecany jest do napraw maszyn podlegających mocnym wibracjom i także z jako ochrona przed ścieraniem. Kompozyt wykazuje również doskonałą przyczepność do mokrych i wilgotnych powierzchni oraz do zastosowań podwodnych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane