WEICON A żywica epoksydowa

  • 10000005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077105
    • Pasta, wypełnienie stał, certyfikat DNV GL

:

WEICON A posiada certyfikat DNV GL i jest polecany do napraw w sektorze Morskim. Znajduje zastosowanie w usuwaniu ubytków i wyzerów korozyjnych w zbiornikach, napraw rur i odlewów jak i likwidacji pęknięć na obudowach i częściach maszyn. Innymi możliwymi aplikacjami narzędzi oraz urządzeń chwytających. Systemy żywic epoksydowych znajdują zastosowanie w mechanice, produkcji narzędzi, form i modeli oraz wielu innych działach przemysłu.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane