WEICON B żywica epoksydowa
WEICON B żywica epoksydowa
WEICON B żywica epoksydowa Haltevorrichtung zur Bedruckung von WEICON Kabelmessern

WEICON B żywica epoksydowa

  • 10050005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077143
    • Półpłynną, wypełnienie stal

:

WEICON B Szczególnie polecany do odtwarzania modeli i form przy produkcji narzędzi, szablonów i mierników. Nadaje się do wypełniania ubytków i usuwania mikroporowatości na odlewach jak i ogólnych prac remontowych wymagających zastosowania kompozytów odlewanych. Produkt może być stosowany w konstrukcji maszyn i narzędzi, wytwarzaniu form i wielu innych aplikacjach.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, p

Ostatnio oglądane