WEICON BL
WEICON BL
WEICON BL Lochfraß und Lunkerstellen an einem Förderrad einer Schiffspumpe aus Bronze-Guss.
WEICON BL
WEICON BL
WEICON BL

WEICON BL

  • 10400005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077938
    • Płynny, wypełnienie: mineralne, ekstremalnie odporny na abrazję i wysokie temperatury do +180°C, certyfikat DNV GL

:

WEICON Ceramic BL jest kompozytem płynnym, nadającym się do nakładania pędzlem. Zawiera karborund oraz krzemian cyrkonu, jest odporny na chemikalia oraz temperatury do +180°C. Zapewnia wysoką ochronę przez zużyciem oraz świetną odporność na abrazję. WEICON Ceramic BL szczególnie zalecany jest do wykładania mocno obciążonych obudów pomp, jako zabezpieczenie przez zużyciem łożysk ślizgowych, lejów, zsypów i rur a także do napraw odlewów, zaworów i wirników dmuchaw. Produkt może być stosowany przy budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H302 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodują

Ostatnio oglądane