WEICON HB300
WEICON HB300
WEICON HB300 Bremsbacke einer Tambour-Bremse

WEICON HB300

  • 10450010-51    |    VPE: 1
  • 4024596077969
    • Pasta, wypełnienie: stal, odporność termiczna

:

WEICON Plastic Metal HB 300 jest gęstym kompozytem o wypełnieniu stalowym i wysokiej odporności termicznej do +200°C (krótkotrwale do +280°C). Posiada proporcje mieszania 1:1. WEICON HB przeznaczony jest również do aplikacji na powierzchniach pionowych i może być stosowany do łączenia części metalowych, wypełniania ubytków, napraw uszkodzeń zbiorników i części maszyn, a także do uszczelniania pomp i rurociągów. WEICON HB 300 może być stosowany w budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych. WEICON HB 300 może być stosowany w budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub naraże
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub

Ostatnio oglądane