WEICON TI żywica epoksydowa
WEICON TI żywica epoksydowa
WEICON TI żywica epoksydowa Reparatur von ausgerissenen Gewinden an Elementen einer mobilen Tribüne

WEICON TI żywica epoksydowa

  • 10430005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077983
    • Pasta, wypełnienie: tytan, odporność termiczna do +200°C (krótkotrwale do +260°C)

:

WEICON TI jest przeznaczony do prac wymagających odporności na wysokie ciśnienia oraz chemikalia, takich jak naprawy pomp, zaworów, podkładek frezarskich, gniazd łożysk, wałów i wirników, a także wykładania obudów pomp i łożysk ślizgowych. WEICON TI może być stosowany przy budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarz

Ostatnio oglądane