WEICON F2 żywica epoksydowa
WEICON F2 żywica epoksydowa
WEICON F2 żywica epoksydowa Ausfüllen von Löchern in einem Aluminiumgehäuse

WEICON F2 żywica epoksydowa

  • 10200005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077891
    • Półpłynny, wypełnienie: aluminium

:

WEICON F2 przeznaczony jest do odlewu modeli, form i szablonów, do napraw mikroporowatości i uszkodzeń odlewów, do produkcji prototypów i urządzeń chwytających oraz odlewania foremników do testów dokładności. WEICON F2 może być stosowany w produkcji narzędzi, modeli oraz form i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, p

Ostatnio oglądane