WEICON C żywica epoksydowa
WEICON C żywica epoksydowa
WEICON C żywica epoksydowa Ausgießen eines Filters

WEICON C żywica epoksydowa

  • 10100005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077785
    • Płynny, wypełnienie aluminium, odporność termiczna do +220°C

:

Odporny na temperatury, płynny system epoksydowy do zastosowań przemysłowych. Niekorodujący, antymagnetyczny o niemal bezskurczowym utwardzaniu. WEICON C jest szczególnie polecany jako środek klejący do aplikacji wielkopowierzchniowych, do odlewania form jak I wytwarzania urządzeń mocujących i narzędzi (np. formy wtryskowe). Znajduje zastosowanie we wszelkich aplikacjach o dużym obciążeniu termicznym.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane