WEICON BR żywica epoksydowa
WEICON BR żywica epoksydowa
WEICON BR żywica epoksydowa Reparatur eines Bootsschraube
WEICON BR żywica epoksydowa

WEICON BR żywica epoksydowa

  • 10420005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077822
    • Pasta, wypełnienie: brąz

:

WEICON BR jest szczególnie polecany do usuwania wad odlewniczych, napraw i odbudowy części i odlewów wykonanych z brązu. Może być stosowany w produkcji narzędzi, modeli oraz form i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane