WEICON F
WEICON F Ausbesserung eines Alu-Gehäuses

WEICON F

  • 10150005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077853
    • Pasta, wypełnienie: aluminium, niekorodujący, antymagnetyczny

:

WEICON F jest polecany szczególnie do aplikacji na częściach wykonanych z aluminium, stopów aluminium, magnezu oraz metali lekkich. WEICON F może być stosowany do niedrogich napraw wszelkiego rodzaju, do napraw wad odlewniczych na odlewach z metali lekkich i do odbudowy powierzchni. WEICON F może być stosowany w produkcji narzędzi, modeli oraz form i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane