Easy-Mix S 50 żółty

Easy-Mix S 50 żółty

  • 10651050    |    VPE: 1
  • 4024596020491
    • Klej do zalewania elektroniki, bez rozpuszczalników, szybko utwardzalny, wysoka siła adhezji
50 ml
WEICON Easy-Mix S 50 żułty jest to mass epoksydowa odlewnicya do zalewania elektroniki którą można również stosować jako klej. Posiada szybkie utwardzanie, jest lepk, samopoziomującz i odporny na udar. Easy-Mix S 50 żułty bardzo dobrze przylega do wielu różnych powierzchni, takich jak metal, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, drewno, szkło, ceramika i kamień. Mieszanka zalewowa jest stosowana w elektronice do ochrony elementów elektronicznych, półprzewodników i zespołów. Chroni elementy przed wilgocią, kurzem i brudem, a także przed obciążeniami mechanicznymi.

Uwaga
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane