Easy-Mix Metal klej epoksydowy
Easy-Mix Metal klej epoksydowy Verguss des Füge- und Dichtspaltes zwischen Pumpengehäuse und Adapter.
Easy-Mix Metal klej epoksydowy

Easy-Mix Metal klej epoksydowy

  • 10652050-51    |    VPE: 1
  • 4024596069889
    • Idealny do klejenia części metalowych, półpłynny, szybko utwardzalny
50 ml
WEICON Easy-Mix Metal jest idealny do prac serwisowych gdzie potrzebne są wieksze tolerancje kleja. WEICON Fast-Metal Minute Adhesive łączących materiały wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, kamień, szkło, drewno, ceramika, metale i wiele innych materiałów

Uwaga Brak hasła ostrzegawczego.
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Ostatnio oglądane