Easy-Mix S 50 klej epoksydowy
Easy-Mix S 50 klej epoksydowy Verkleben von Filtergehäusen aus Plexiglas (PMMA)
Easy-Mix S 50 klej epoksydowy
Easy-Mix S 50 klej epoksydowy

Easy-Mix S 50 klej epoksydowy

  • 10650050-51    |    VPE: 1
  • 4024596069858
    • Półpłynny, samopoziomujący, bardzo krótki czas otwarty, szybko utwardzalny, wyjątkowo wysoka siła adhezji
50 ml
WEICON Easy-Mix S 50 jest stosowany do klejenia wielu materiałów, takich jak metal, plastik, włókno kompozytowe, ceramika, szkło, kamień lub drewno. Nadaje się do szybkich prac naprawczych i konserwacyjnych i jest idealny do produkcji seryjnej w przemyśle z krótkimi czasami cyklu. WEICON Easy-Mix S 50 może być stosowany w wielu obszarach przemysłu.

Uwaga
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane