Epoxy Minute Adhesive
Epoxy Minute Adhesive
Epoxy Minute Adhesive "Paddel für den Kanu-Sport
Epoxy Minute Adhesive
Epoxy Minute Adhesive
Epoxy Minute Adhesive

Epoxy Minute Adhesive

  • 10550024-51    |    VPE: 1
  • 4024596069766
    • Półpłynny, samopoziomujący,szybko utwardzalny, bardzo krótki czas otwarty, transparentny

:

WEICON Epoxyd Minute Adhesive łączących materiały wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, kamień, szkło, drewno, ceramika, metale i wiele innych materiałów. Jest on stosowany tam gdzie dozownik ręczny nie porzebny jest.

Uwaga
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane