Epoxy Minute Adhesive
Epoxy Minute Adhesive "Paddel für den Kanu-Sport

Epoxy Minute Adhesive

  • 10550024-51    |    VPE: 1
  • 4024596069766
    • Półpłynny, samopoziomujący,szybko utwardzalny, bardzo krótki czas otwarty, transparentny

:

WEICON Epoxyd Minute Adhesive łączących materiały wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, kamień, szkło, drewno, ceramika, metale i wiele innych materiałów. Jest on stosowany tam gdzie dozownik ręczny nie porzebny jest.

Achtung
Harz
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Härter
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ostatnio oglądane