Aluminium Minute Adhesive

  • 10552024    |    VPE: 1
  • 4024596061050
    • szybko utwardzalny, wypełnienie: alumimium, wysoka odporność udarowa, wysoka wytrzymałość

:

WEICON Aluminium Minute Adhesive jest to klej epoksydowy z alumiunium wypełniem, szybko utwardzalny z wysoką odporność na udar. Kleje utwardza się na zimno i nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Wypełnia luki i jest tiksotropowy posiada także bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie, uderzenia i odrywanie. Po utwardzeniu klej może być przetwarzany mechanicznie. Klej nadaje się szczególnie do łączenia aluminium i innych lekkich metali ze sobą. Służy na przykład do wypełniania pęknięć i dziur w aluminiowych obudowach i może służyć do naprawy kół ze stopów lekkich.

Uwaga Brak hasła ostrzegawczego.
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Ostatnio oglądane