Easy-Mix HT 180 klej epoksydowy

Easy-Mix HT 180 klej epoksydowy

  • 10650850    |    VPE: 1
  • 4024596067021
    • Odporny na wysokie temperatury, wstrząsy i udar
50 ml
WEICON Easy-Mix HT 180 jest 2-składnikowym klejem epoksydowym. Easy-Mix HT 180 posiada odporność na wysoką temperaturę do + 180 ° C (+ 356 ° F); krótkotrwale do + 230 ° C (+ 446 ° F). Klej jest bardzo lepki i stabilny, nadaje się również do zastosowań pionowych. Klej jest szczególnie odpowiedni do łączenia materiałów kompozytowych tażedo tworzyw sztucznych, ceramice, szkło lub drewno. Odporność na wysoką temperaturę umożliwia klejenie elementów, które są następnie lakierowane termicznie (lakierowane proszkowo).

Niebezpieczeństwo
Resin
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane