Urethane 80
Urethane 80 Beschichten von Pumpengehäusen

Urethane 80

  • 10518005    |    VPE: 1
  • 4024596023461
    • Twardość Shore’a A 80
0,5 kg
WEICON Urethane to 2-składnikowe poliuretany utwardzalne w temperaturze pokojowej, osiągające właściwości zbliżone do gumy, zachowujące elastyczność w temperaturach ujemnych, nawet do -60°C. WEICON Urethane mogą być stosowane na wielu powierzchniach jak metale, elastomery, drewno i wielu tworzyw sztucznych.

Niebezpieczeństwo Brak hasła ostrzegawczego.
Resin
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Hardener
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane