Easy Mix RK-7200 Akrylowy klej strukturalny

Easy Mix RK-7200 Akrylowy klej strukturalny

  • 10564050    |    VPE: 1
  • 4024596033453
    • Idealnie przezroczysty, wysoka wytrzymałość, odporność na udar, rezydualna elastyczność
50 g
WEICON Easy-Mix RK-7200 jest wysoko wytrzymałym, szybko utwardzalnym, bezrozpuszczalnikowym klejem strukturalnym na bazie MMA (metakrylan metylu) o bardzo dobrej przyczepności do różnych materiałów. Klej przezroczysty który nadaje się szczególnie do klejenia twrzyw sztucznych i szkła. WEICON Easy-Mix RK-7200 nadaje się również do połączeń strukturalnych, w których kolorowe połączenie klejowe zakłóciłoby ogólne wrażenie wizualne elementu.

Niebezpieczeństwo
Resin
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 - Działa szkodliwie
Hardener
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane