Akrylowy klej strukturalny RK-1300
Akrylowy klej strukturalny RK-1300
Akrylowy klej strukturalny RK-1300 Verkleben von Handlaufendstücken (Edelstahl / Edelstahl)
Akrylowy klej strukturalny RK-1300
Akrylowy klej strukturalny RK-1300
Akrylowy klej strukturalny RK-1300

Akrylowy klej strukturalny RK-1300

  • 10560060-51    |    VPE: 1
  • 4024596069780
    • Pasta, mocny, szybko utwardzalny

:

WEICON RK-1300 posiada wysoką wytrzymałość i odporność na udar.

System składa się z kleju i aktywatora, który umożliwia stosowane bez mieszania. Jest on stosowanie tam gdzie dozownik ręczny nie potrzebny jest. Produkt szczególnie nadaje się do klejenia dużej powierzchni i wielu różnych materiałów, takich jak metale, ferryty i twarde tworzywa sztuczne.

WEICON RK-1300 może być stosowany w budowie maszyn i urządzeń, konstrukcji metalowych, konstrukcji pojazdów, konstrukcji narzędzi i form, w budownictwie i przemyśle meblowym oraz w wielu innych obszarach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Hardener
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodu

Ostatnio oglądane