Easy Mix RK-7000 Akrylowy klej strukturalny
Easy Mix RK-7000 Akrylowy klej strukturalny Verkleben von Magneten auf Polycarbonat

Easy Mix RK-7000 Akrylowy klej strukturalny

  • 10565050-51    |    VPE: 1
  • 4024596069834
    • Wolno utwardzalny, wysoka wytrzymałość, odporność na udar, rezydualna elastyczność
50 g
WEICON RK-7000 łączy wiele materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, metale lub ceramikę. Posiada wysoką wytrzymałością na rozciąganie, ścinanie i odrywanie. Jest szczególnie odpowiedni do połączeń strukturalnych, w których wymagane są połączenia o dużej wytrzymałości. Klej jest bardzo lepki i dlatego nadaje się również do obróbki na powierzchniach pionowych. Easy-Mix RK-7000 może być stosowany uniwersalnie i także na przykład w technologii tworzyw sztucznych, w konstrukcji metalowej oraz w elektrotechnice lub w inżynerii mechanicznej.

Niebezpieczeństwo
Resin
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 - Działa szk
Hardener
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane