Easy Mix RK-7300 Akrylowy klej strukturalny

  • 10569050    |    VPE: 1
  • 4024596071639
    • Świetna adhezja na tworzywach i EPDM, wysoka wytrzymałość, wysoka lepkość, odporność na udar
50 g
WEICON Easy-Mix RK-7300 jest szybkoschnącym, bezrozpuszczalnikowym klejem strukturalnym na bazie MMA (metakrylan metylu). Klej wykazuje wysoką wytrzymałość. Może być stosowany do obciążeń statycznych i dynamicznych. Wiązania o wysokiej wytrzymałości są również możliwe w przypadku energooszczędnych tworzyw sztucznych, takich jak PE lub PP. Jego ustawienie elastyczne pozwala również na kombinacje materiałów takich jak tworzywo sztuczne z aluminium lub stal.

Uwaga
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane