WEICONLOCK® AN 305-10 uszczelnianie kołnierzy
WEICONLOCK® AN 305-10 uszczelnianie kołnierzy
WEICONLOCK® AN 305-10 uszczelnianie kołnierzy Abdichten einer Flanschverbindung an einem Maschinenbauteil

WEICONLOCK® AN 305-10 uszczelnianie kołnierzy

  • 30510150-51    |    VPE: 1
  • 4024596063818
    • wysoka lepkość, wysoka wytrzymałość, trudno demontowalny

:

Uszczelnianie kołnierzy, przekładni i obudów, odporność na wysokie temperatury

Niebezpieczeństwo
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane