Lakier zabezpieczający do gwintów

  • 30020030    |    VPE: 1
  • 4024596047009
    • Szybkoschnący, nieprzewodzący, wysoka odporność na media

:

Threadlocking Varnish jest rozpuszczalnikowym, szybkoschnącym lakierem znakującym o dobrej adhezji na wielu rodzajach powierzchni. Lakier służy jako usuwalne zabezpieczenie przed ingerencją w połączenie osób niepowołanych, także jako powłoka na elementach przewodzących prąd oraz ochrona przeciw korozji i zewnętrznym kontaktem. Lakier zabezpieczający jest odporny na wodę, paliwa, benzyny, olej mineralny i parafinowy oraz rozcieńczone kwasy i zasady. Lakier zabezpieczający zalecany jest do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych, chroni przed ingerencją oraz niepowołanym luzowaniem połączeń, zapewnia o kontrolowanej jakości montażu, stwarza możliwość kontroli produkcji i łatwej inspekcji będąc rodzajem „pieczęci”, także do serwisowej inspekcji wizualnej zmontowanych podzespołów. Lakier zabezpieczający dostępny jest w kolorach: żółty, zielony i czerwony.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwa�

Ostatnio oglądane