Contact VM 20 klej cyjanoakrylanowy

  • 12300030-51    |    VPE: 1
  • 4024596056780
    • Do metali, niska lepkość, bardzo szybkie utwardzanie

:

WEICON Contact VM 20 posiada bardzo niską lepkość i bardzo krótki czas utwardzania. Przeznaczony jest do łączenia metali, a szczególnie precyzyjnie pasowanych ich połączeń. VM 20 może być stosowany w przemyśle

metalurgicznym i budowie maszyn, przy produkcji urządzeń i wielu innych.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane