Contact VM 120 klej cyjanoakrylanowy

  • 12350030-51    |    VPE: 1
  • 4024596056797
    • Do metali, średnia lepkość, wolniejsze utwardzanie

:

WEICON Contact VM 120 posiada średnią lepkość i nieco dłuższy czas utwardzania. Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów połączeń metali, gdzie wymagane jest pozycjonowanie łączonych elementów. VM 120 może być stosowany w przemyśle metalurgicznym i budowie maszyn, przy produkcji urządzeń i wielu innych.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane