Contact VM 2000 klej cyjanoakrylanowy

  • 12400030-51    |    VPE: 1
  • 4024596056803
    • Do metali, wysoka lepkość, powolne utwardzanie

:

WEICON Contact VM 2000 jest klejem półpłynnym i posiada dłuższy czas utwardzania, co umożliwia dokładne pozycjonowanie łączonych elementów. VM 2000 może być stosowany do wszystkich rodzajów połączeń metalowych oraz powierzchni chłonnych i porowatych.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane