Contact VA 1401 klej cyjanoakrylanowy
Contact VA 1401 klej cyjanoakrylanowy
Contact VA 1401 klej cyjanoakrylanowy Kleben von Stoff – Label auf PVC Grundkörper

Contact VA 1401 klej cyjanoakrylanowy

  • 12054030-51    |    VPE: 1
  • 4024596053505
    • Do gumy i tworzyw, średnia lepkość, szybkie utwardzanie

:

WEICON Contact VA 1401 posiada średnią lepkość i krótki czas utwardzania. Daje dobre wyniki klejenia na materiałach tkanych, tekturze, kartonie, gumie spienionej i elastomerach. VA 1401 jest typem uniwersalnym do

klejenia metali, tworzyw i gumy w dowolnych kombinacjach.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane