Contact VA 200 HR klej cyjanoakrylanowy

  • 12755030    |    VPE: 1
  • 4024596061432
    • Klej cyjanoakrylowy do specjalnych wymagań, odporny na wilgoć, niska lepkość

:

WEICON VA 200 HR jest przezroczystym klejem cyjanoakrylowym o niskiej lepkości. Wykazuje wysoką odporność na starzenie i wysoką wytrzymałość, nawet przy długotrwałym działaniu wilgoci i ciepła. Po kilku dniach pod stałym wpływem wilgoci i ciepła klej cyjanoakrylowy wykazuje tę samą wysoką wydajność. Ze względu na tę wysoką odporność na wilgoć VA 200 HR nadaje się szczególnie do zastosowań narażonych na wpływ środowiska. Klej cyjanoakrylowy może być stosowany do budowy rur i rurociągów, na przykład w budowie urządzeń kuchennych i elektronicznych, w budowie zbiorników i aparatury, w technologii wentylacji i klimatyzacji, w ogrodnictwie a także w instalacjach sanitarnych. Nadaje się do różnych zastosowań, takich jak zamocowanie jednostki sterującej w zmywarce do naczyń, do produkcji uszczelnień rur betonowych, do montażu akcesoriów w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

powietrza, takich jak kuchnie lub łazienki, do montażu elementów do sportów na świeżym powietrzu takie jak profile gumowe do snowboardu lub do mocowania podłokietników do mebli ogrodowych.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane