Contact VA 180 HT klej cyjanoakrylanowy

  • 12750030    |    VPE: 1
  • 4024596061418
    • Klej cyjanoakrylowy do specjalnych wymagań, odporny na wysokie temperatury, szybkoutwardzalny, średnia lepkość, niski poziom zapachu

:

WEICON Contact VA 180 HT jest przezroczystym klejem cyjanoakrylowym do specjalnych wymagań. Jest odporny na wysokie temperatury do + 180 ° C, szybko utwardzalny, niemal nie emituje zapachu oraz ma średnią lepkość.

Klej cyjano-akrylanowy nadaje się szczególnie do mocowania elementów narażonych na silne wahania temperatury, na przykład w pobliżu pracującego silnika. WEICON Contact VA 180 HT może być stosowany w różnych aplikacjach przemysłowych, np. w lampach i oświetleniu, w produkcji urządzeń kuchennych i elektronicznych lub w obszarach, w których mogą wystąpić wysokie temperatury i potrzebne jest szybkie rozwiązanie.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

Ostatnio oglądane